About Us

BBNova - Commercing ASEAN.

ปรัชญาธุรกิจ( Buz Phillosophy)

BBNOVA คือ พื้นที่ในการสร้าง Value Chain ในโลกธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังมองหาพื้นที่ในการกระจายสินค้า และมุ่งหวังที่จะมีโอกาสในการหาที่ปรึกษาร่วมพัฒนาสินค้าจนสามารถส่งออกได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าชุมชนที่มีเป้าหมายนำสินค้าเพื่อไปจำหน่ายให้กับกลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบไปด้วยกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความต้องการและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย
ความหวังและความฝันของผู้ประกอบการที่อยากสร้างพื้นที่ในการนำสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศดังกล่าว อาจจะไม่ง่ายนักเพราะข้อจำกัดที่มีอยู่หลายอย่าง ทั้งการเดินทางไปเจราจาการซื้อขาย การสื่อสาร กฎหมายต่างๆ รวมไปถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดแต่ละประเทศ

BBNOVA จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ และกลุ่มธุรกิจ SMEสินค้าชุมชน มีโอกาสสร้างฝันดังกล่าวให้เป็นจริง โดยวางเป้าหมายให้มีผู้ขาย 20,000 รายในระยะเวลา 2 ปี ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ให้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับที่พร้อมจะเติบโตเป็นที่รู้จักในโลกธุรกิจออนไลน์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

BBNOVA คือคำตอบที่คุณกำลังมองหาเพราะเรา คือ E-Commerce Platform ที่เป็นตลาดพื้นที่ส่วนกลางที่จะเชื่อมโยงผู้ซื้อมาพบผู้ขายอีกทั้งยังให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน ให้เกิดขึ้นได้ในการทำธุรกิจ พร้อมทั้งการสร้างระบบค้นหาสินค้าออนไลน์ที่รวดเร็ว สามารถทำให้เกิดการเจรจาซื้อขายได้จริงบนโลกออนไลน์ที่ สะดวกและง่ายดายในการซื้อขายมากยิ่งขึ้น

เพราะ BBNOVAคือ ศูนย์รวมผู้ผลิต และผู้ซื้อ สินค้า SMEs สินค้าชุมชน ที่มีคุณภาพทั้งไทย และอาเซียน
BBAdvice
สถาบันการศึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ
BBService
บริการแปลภาษา / ถ่ายรูปและวิดีโอภายในแพลตฟอร์ม
BBTrade
กลุ่มผู้นำเข้าส่งออกในแพลตฟอร์มให้บริการจัดการขั้นตอนการส่งออกต่างประเทศ ตั้งแต่เจรจาธุรกิจ จัดทำเอกสารการส่งออก ให้คำแนะนำด้านภาษีอากร จัดการเรื่องการรับชำระเงิน และจัดการรับส่งสินค้าไปถึงปลายทาง
BBLegal
บริการให้คำแนะนำโดยสำนักงานด้านกฎหมาย
BBLoan
บริการสินเชื่อ Supply-Chain จากสถาบันการเงิน (นอกจากนี้ยังพร้อมให้สินเชื่อกับฝั่งผู้ซื้อเช่นกัน)
BBPay
บริการโอนเงินออนไลน์ของแพลตฟอร์ม BBNova
BBLogistics
บริการโดยกลุ่มผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ
BBInsure
ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทประกันภัย
BBNews
ให้บริการข่าวงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ งานจับคู่ธุรกิจ ฯลฯ BBService: บริการจองพื้นที่และจัดแสดงสินค้าในงานให้ด้วย
BBBiz
แอปสำหรับแชทออนไลน์ (Instant Messaging) ที่มีความสามารถการทำงานครบถ้วนพอกับแอปสากลอื่น แต่เพิ่มเติมด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และถูกปรับรูปแบบไว้สำหรับการเจรจาธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

BBNova provides a complete range of services (e.g. production, marketing, ordering, payment, business loan, logistics, insurance, etc), which will allow suppliers and buyers to conveniently find each other and conduct their business. It is a global market for importing and exporting products, with multiple languages supported and direct connection to real-life import/export organizations and experts.

Help promote your products and increase brand awareness in your target countries.

Connect you to a variety of services available to make the importing & exporting processes fast and easy!

Our systems are top quality, highly flexible to your needs, extremely secure and reliable.