Packages

Pick the best package that meets your business needs.
Regular/ฟรี
 • - ลงสินค้าในแคตตาล็อกออนไลน์ได้ 10 ชิ้น
 • - บริการช่วยเหลือการจัดส่งใบเสนอราคาในการซื้อขายและเอกสารในการซื้อขายเสมือนร้านเปิด 24 ชั่วโมง
 • - มีระบบตารางการค้นหาสินค้าออนไลน์ที่ง่ายดาย
 • - รับข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าไทยและอาเซียนจาก BBbizNews
Premium/แพคเกจพิเศษ 140 US$/ปี
 • - ลงโฆษณาในสื่อวีดีโอได้ 1 เรื่อง
 • - จัดทำรีวิวสินค้าเพื่อการแชร์ได้ 1 สินค้า
 • - ออกแบบแบรนเนอร์สำหรับตลาดออนไลน์ได้ 1 สินค้า
 • - ถ่ายรูปแพคสินค้า 5 รูปขนาดไม่เกินม 12x12 นิ้ว
บริการช่วยเหลือพิเศษจาก Call Center
 • - ล่ามช่วยเหลือในการแปล
 • - การออกแบบเพื่อสื่อออนไลน์
 • - การออกแบบแพคเกจสินค้า
 • - ให้คำแนะนำการขนส่งสินค้า
 • - ให้คำแนะนำด้านการธนาคาร
 • - ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย